در صورت عدم وجود آموزش مورد نظر شما برای افزونه آزمایشگاه، در صفحه محصول در ژاکت، قسمت “دیدگاه های محصول”، آموزش مورد نیاز خود را همراه با توضیحات ذکر کنید. ما در اولین فرصت آن را برای شما ایجاد خواهیم کرد.